Polecają nas

Blaski i cienie PRLu

Nasze pokolenie ludzi młodych nie zna tego okresu osobiście. Wszystko co wiemy o tych czasach pochodzi przede wszystkim od naszych rodziców, z literatury czy książek. Media głównego nurtu, z oczywistych dla nich powodów przedstawiają tamten okres zawsze w ciemnych kolorach. W zasadzie trzeba przyznać im rację. Nie wszystko jednak w okresie Polski Ludowej tak do końca było złe. Teoria komunizmu zakładała równość wszystkich, zniesienie wyzysku, sprawiedliwość. Ustrój komunistyczny stwarzał dla obywateli w pewnym sensie bezpieczeństwo egzystencji. Pracę miał każdy, mieszkać miał gdzie, darmowa opieka zdrowotna, darmowe nauczanie oraz wiele innych. Z drugiej strony system był idealny dla leniuchów i ludzi mało ambitnych. Pracując w jakimś zakładzie jeśli obywatel nie przeskrobał czegoś konkretnego to pracował tam do emerytury. Równość obywateli była jednak tylko pozorna. Okazało się, że byli równi i równiejsi.
.
System komunistyczny w naszym kraju rozpoczął się po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to wielkie mocarstwa podzieliły Europę na strefy wpływów Wschodu i Zachodu. Polska znalazła się w bloku wschodnim, tym samym podlegała pod Moskwę sowiecką. Majątki powyżej 50 ha odebrano właścicielom i przekazano chłopom, częściowo ziemię przejmowało państwo. Upaństwowiono największe zakłady produkcyjne. Społeczeństwo pracowało zwykle w zakładach państwowych. Własność prywatna praktycznie nie istniała. Jeśli już ktoś chciał się wykazać jakąkolwiek inicjatywą to władza nazywała go spekulantem i oczywiście był karany. Ludzie myślący inaczej niż nakazywał ustrój polityczny zaczęli „schodzić do podziemia”. Zaczęła się wielka nagonka na wrogów systemu. Wsadzano ich do więzień lub uciszano na dobre. Niektórzy, bojąc się o siebie wyjechali na zachód, gdzie swobodnie mogli wyrażać swoje poglądy polityczne, nie pasujące do naszego nowego ustroju.

W latach 50 tych po śmierci Stalina zaczęto powoli odchodzić od systemu władzy stworzonego przez radzieckiego przywódcę. Protesty w Poznaniu przyspieszyły przemiany w kraju. Na I sekretarza PZPR wybrano Władysława Gomułkę. Nastąpiła wtedy tzw. odwilż gomułkowska w efekcie której ogłoszono amnestię dla więźniów politycznych, zliberalizowano cenzurę, zaprzestano zagłuszania zagranicznych stacji radiowych, które nadawały w języku polskim. Władza dogadała się z Kościołem czego następstwem było wypuszczenie z więzień duchownych i księży oraz przywrócenie nauki religii w szkołach.

Do pracy mogli wrócić naukowcy i wojskowi, którzy byli represjonowani w minionym okresie. Z zagranicy zaczęli wracać emigranci. Ze Związku Radzieckiego wróciło ponad 200 000 ludzi. Ludzie Gomułki kontynuowali reformy. W tym czasie odkryto duże złoża węgla brunatnego i wybudowano kopalnie odkrywkowe w Turoszowie i Koninie. Rozbudowano Rybnicki Okręg Węglowy. Węgiel stał się głównym surowcem przeznaczonym na eksport.

Po wyborach w 1957 rząd Gomułki przestał realizować postulaty październikowe. W latach 60 – tych pogorszyła się sytuacja w kraju. Do konfliktu doszło z Kościołem. W 1965 rząd definitywnie odszedł od obiecanych reform. Wielkim plusem było wybudowanie w tym czasie 1400 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. W marcu 1968 doszło ponownie do protestów ludności oraz rozpętano nagonkę antysemicką.

W 1970 roku po rozruchach w stoczni gdańskiej funkcji I sekretarza pozbył się Władysław Gomułka. Zastąpił go Edward Gierek, dotychczasowy I sekretarz w Katowicach. Przekonał robotników Wybrzeża do zaprzestania protestów. Lata rządów Gierka promowane były wszem i wobec hasłem: „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej” Gierek wycofał podwyżki cen, wprowadzone wcześniej przez Gomułkę. Ekipa Gierka jako cel obrała sobie strategię szybkiego wzrostu gospodarczego. W tym czasie uruchomiono produkcję Fiata 125 i 126 popularnego Malucha, którego produkowano do 2000 roku. Nabrało rozpędu budownictwo mieszkaniowe. To w tym czasie całe rzesze rodaków przeprowadzało się do tak wymarzonych bloków. Powstało wiele dużych firm min.

Rafineria gdańska, port północny, elektrownia Dolna Odra, Kozienice oraz wiele innych. Zakupiono licencje i produkowano telewizory, magnetofony, nawozy sztuczne, maszyny i traktory. W latach 70 – tych odbudowano Zamek Królewski w Warszawie, oddano do użytku Dworzec Centralny, wybudowano trasę szybkiego ruchu Warszawa – Katowice. Wybudowana została pierwsza w kraju linia kolejowa przystosowana do jazdy z prędkością 250 km/h. Możliwości tej lini wykorzystano dopiero w 2013 roku, kiedy zakupiono zestawy Pendolino.

Polacy jako pierwsi z bloku państw socjalistycznych mogli posiadać oprocentowane konta dolarowe. Powstała sieć sklepów, w których można było kupić towary polskie jak i zagraniczne za dewizy. Jednak widoczny w tym czasie postęp gospodarczy obarczony był sporym długiem zagranicznym, który to najczęściej wymieniamy jest przez zagorzałych przeciwników Gierka. Jednak w tych czasach Polacy odczuli chociaż namiastkę normalnego życia, którym rozkoszował się Zachód. Do dzisiaj wiele osób wspomina bardzo dobrze lata 70 – te, kiedy to na własnej skórze odczuli poprawę. Gierek jest honorowym obywatelem Sosnowca, istnieje rondo z jego imieniem, a we wsi Waszkowskie postanowiono by został patronem sali gimnastycznej. Historyczna ocena Edwarda Gierka jest jaka jest, ale nie można ignorować tylu tysięcy naszych rodaków, którzy na Niego nie powiedzą złego słowa.

Po 1975 roku zaprzestano reformować kraj, co doprowadziło do następnej fali protestów. Zaczęło się w tym czasie formować podziemie polityczne min. Komitet Obrony Robotników (KOR). W 1980 roku wybuchł kolejny kryzys polityczny. Sytuacja gospodarcza w kraju bardzo się pogorszyła. Ogłoszono podwyżkę cen, co było bezpośrednią przyczyną wybuchu masowych strajków robotniczych. W sklepach zaczęło brakować towarów. Znacznie wzrosło nasze zadłużenie wobec banków zagranicznych. Zaprzestano wtedy spłaty rat i odsetek zaciągniętych pożyczek. Wynegocjowano wtedy odroczenie realizacji należności do 1988 roku.

W sklepach gdy dostarczono towar, tworzyły się błyskawicznie długie kolejki. Później, kolejki ustawiały się nawet wtedy, kiedy jeszcze towaru nie było w sklepach. Organizowano komitety kolejkowe, które nadzorowały porządek wśród oczekujących. Za niektórymi towarami przemysłowymi trzeba było czekać nawet kilka dni. Ze względu na duży niedobór towarów w handlu zdecydowano się na wprowadzenie kartek uprawniających do zakupu określonego towaru. Reglamentacja obejmowała przede wszystkim żywność, jednak władze rozszerzyły zakres kartek o proszki, mydło, papier toaletowy, papierosy, alkohol, benzynę.

Pierwszymi wprowadzonymi kartkami były w 1976 roku uprawniające do zakupu cukru. Kartki z tego okresu uprawniały tylko do zakupu poszczególnych towarów, a płacono normalnymi pieniędzmi. System kartkowy z tego okresu obejmował zakres towarów większy niż podczas okupacji hitlerowskiej. Reglamentacja towarów działała niezbyt sprawnie, co jakiś czas próbowano ją usprawniać. Kartki w PRLu obowiązywały do 1989 roku, kiedy to rząd Mieczysława Rakowskiego ostatecznie je wycofał.

W 1989 roku doszło do dialogu opozycji, Kościoła i ówczesnych władz. Obrady Okrągłego Stołu trwały od lutego do kwietnia tegoż roku. Negocjacje zakończyły się podpisaniem porozumienia. Do najważniejszych ustaleń było przywrócenie urzędu prezydenta, przywrócenie Izby Senatu i przeprowadzenie wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Po wyborach 4 czerwca 1989 roku uformował się pierwszy rząd z udziałem opozycji i członków PZPR. Premierem tego rządu został Tadeusz Mazowiecki. Najczęściej data 4.06.1989 podawana jest jako koniec komunizmu w Polsce. Jednak faktyczną datą kończąca ten okres w historii Polski przyjmuje się 29 grudnia 1989, kiedy to uchwalono ustawę o zmianie nazwy państwa z PRL na Rzeczpospolita Polska.

Pierwsze lata nowej Polski nie należały do łatwych.

Comments are closed.