Polecają nas

Czym jest wątroba?

W organizmie naszym wątroba to drugi bardzo ważny organ, który spełnia bardzo dużo funkcji. Czynności te są konieczne do regulowania odpowiedniego przebiegu procesów biochemicznych. Wątroba ma również ważny wpływ na umysłową i emocjonalną równowagę, dobre samopoczucie fizyczne oraz na długowieczność. Do najistotniejszych grup czynnościowych wątroby zaliczamy: odtruwająca, metaboliczna i krążeniowa.

Krążeniowa działalność wątroby to magazynowanie odpowiedniej ilości krwi, która wspólnie z substancjami odżywczymi kierowana jest do układu sercowo-naczyniowego, a z niego do całego organizmu. Dlatego kondycja zdrowotna całego organizmu i wszystkich jego narządów jest bardzo związana ze stanem czynnościowym wątroby. Potwierdziły to badania naukowe, które wykazały bezpośrednią zależność pomiędzy wydolnością wątroby, a dobrym wzrokiem. Jeśli z wątroby pozbędziemy się wszystkich toksyn, to gdy czysta krew dopłynie do oczu i wypełni naczynia to wtedy ogromnie zmniejszy się możliwość wystąpienia zmętnień i zaćmy.


Comments are closed.