Polecają nas

Funkcje wątroby w organiźmie człowieka

U człowieka wątroba jest drugim bardzo ważnym organem, spełniający bardzo dużo funkcji. Czynności te są konieczne do regulowania prawidłowego przebiegu procesów biochemicznych. Wątroba ma również istotny wpływ na umysłową i emocjonalną równowagę, odpowiednie samopoczucie fizyczne oraz na długowieczność. Do najistotniejszych grup czynnościowych wątroby zaliczamy: odtruwająca, metaboliczna i krążeniowa.


Krążeniowa działalność wątroby to magazynowanie odpowiedniej ilości krwi, która razem z substancjami odżywczymi kierowana jest do układu sercowo-naczyniowego, a z niego do całego organizmu. Dlatego kondycja zdrowotna naszego organizmu i wszystkich jego organów jest bardzo związana ze stanem czynnościowym wątroby. Potwierdziły to doświadczenia, które wykazały bezpośrednią zależność pomiędzy wydolnością wątroby, a dobrym wzrokiem. Jeśli z wątroby pozbędziemy się wszystkich toksyn, to gdy oczyszczona krew dopłynie do oczu i wypełni naczynia to wtedy ogromnie zmniejszy się możliwość wystąpienia zmętnień i zaćmy.

Comments are closed.