Polecają nas

Historia Szkoły Podstawowej nr 3 w Pleszewie

Logo Szkoły Podstawowej nr 3 w Pleszewie.

W latach 60-tych ubiegłego wieku hasło jakie padło z ust ówczesnego pierwszego sekretarza Władysława Gomółki brzmiało: „Na tysiąclecie państwa polskiego – 1000 szkół”. W Pleszewie na wybudowanie trzeciej szkoły w mieście zaważył wyż demograficzny w latach 50-tych oraz trudności lokalowe w istniejących dwóch szkołach podstawowych. W obu placówkach uczniów było tyle, że nauka musiała odbywać się na dwie zmiany. W tych okolicznościach powstanie nowej szkoły stało się koniecznością.

Głównym pomysłodawcą tego projektu był Wojciech Bandosz ? kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Pleszewie. Wtedy to on wraz z działaczem lokalnym Janem Oleksym utworzyli Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Zwrócono się do mieszkańców miasta, zakładów pracy i organizacji partyjnych o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia oraz o uczestnictwo w czynach społecznych.

Pod koniec 1961 roku zaczęto przygotowywać teren pod budowę o powierzchni 2.68 ha. Wiosną 1962 rozpoczęła się budowa. We wrześniu 1963 roku szkoła oficjalnie zaczęła istnieć, chociaż prace nie dobiegły jeszcze końca. Zajęcia lekcyjne odbywały się wtedy w budynkach istniejących szkól podstawowych. 825 uczniów uczyło się w 22 oddziałach. Na początku było 23 nauczycieli, dwóch wychowawców świetlicy, 2 kucharki oraz 8 pracowników obsługi. Pierwszym kierownikiem był Stefan Zimmer, zastępcą Narcyz Dąbrowski. Naukę w nowo wybudowanej szkole rozpoczęto 3 lutego 1964 roku, a uroczyste otwarcie odbyło się 16 lutego 1964 roku. Szkole Podstawowej nr 3 nadano imię Janka Krasickiego, który to patronował szkole do 1990 roku. Wtedy to decyzją rady pedagogicznej nastąpiła zmiana nazwy placówki na Szkołę Podstawową nr 3.

Wraz z otwarciem szkoły dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej ?Szkoła ? Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.? 22 czerwca 1964 ? to dzień kiedy to szkołę opuścili pierwsi absolwenci, którzy ukończyli siódmą czyli wtedy ostatnią klasę. Było ich 141. Ośmioletni system nauczania rozpoczął się z wejściem w 1966 ustawy o zreformowanej szkole podstawowej. Na początku istnienia szkoły ważna była współpraca z miejscowymi zakładami pracy. Pomoc szkole zaoferowały Pleszewska Fabryka obrabiarek (dzisiaj FAMOT), Państwowy Ośrodek Maszynowy oraz Jednostka Wojskowa.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie


Wraz z otwarciem nowej szkoły na jej terenie zaczęło działać wiele organizacji szkolnych m. in. Polski Czerwony Krzyż, Szkolny Klub Sportowy, Szkolna Kasa Oszczędnościowa Związek Harcerstwa Polskiego. W 1968 roku z inicjatywy ZHP powstał pomnik Łaszewie, który upamiętniał śmierć Polaków w czasie II Wojny Światowej. W 1974 roku na 10-lecie istnienia szkoła otrzymała sztandar z wizerunkiem patrona Janka Krasickiego. W 1979 roku wraz z obchodami 15-lecia nadano szczepowi ZHP im. Hanki Sawickiej oraz przyznano prawo do posiadania własnego sztandaru. W 1984 roku 20-lecie szkoły uczczono odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Wykonawcami tablicy byli przedsiębiorca Władysław Borkowski oraz Andrzej Wieruszewski, bardzo uzdolniony artystycznie nauczyciel zajęć praktycznych.

Gimnazjum nr 3 w Pleszewie

W roku 1989 wybudowano nowy budynek szkolny o powierzchni 1649,4 m kw. Od 1999, kiedy to nastąpiła reforma oświaty, obiekt ten stał się siedzibą gimnazjum. W starym gmachu uczyli się nadal uczniowie szkoły podstawowej. Obecnie szkoła nazywa się Zespół Szkól Publicznych nr 3 w Pleszewie. Grono pedagogiczne liczy 75 nauczycieli, dwóch pracowników administracji oraz 21 pracowników gospodarczych.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły:

Stefan Zimmer – 1963 – 1978
Narcyz Dąbrowski – 1978 -1 980
Alojzy Fabisiak – 1980 – 1982
Radosław Taczał – 1982 ? 1986
Halina Dziuba
Grzegorz Jenerowicz

Żródło foto – www.pleszew.pl

Wraz z otwarciem nowej szkoły na jej terenie zaczęło działać wiele organizacji szkolnych m. in. Polski Czerwony Krzyż, Szkolny Klub Sportowy, Szkolna Kasa Oszczędnościowa Związek Harcerstwa Polskiego. W 1968 roku z inicjatywy ZHP powstał pomnik Łaszewie, który upamiętniał śmierć Polaków w czasie II Wojny Światowej. W 1974 roku na 10-lecie istnienia szkoła otrzymała sztandar z wizerunkiem patrona Janka Krasickiego. W 1979 roku wraz z obchodami 15-lecia nadano szczepowi ZHP im. Hanki Sawickiej oraz przyznano prawo do posiadania własnego sztandaru. W 1984 roku 20-lecie szkoły uczczono odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Wykonawcami tablicy byli przedsiębiorca Władysław Borkowski oraz Andrzej Wieruszewski, bardzo uzdolniony artystycznie nauczyciel zajęć praktycznych.

Comments are closed.