Polecają nas

Medytacja

Medytacja czy kontenplacja jest częścią ludzkiego życia. Trudno bez nie normalnie żyć. Ci, którzy dojrzewają do momentu rozpoczęcia praktyki medytacyjnej, stwierdzają, że ich życie do tej chwili było niepełne. Medytacja jest jedynym sposobem doświadczenia najgłębszego sensu życia. Umysł i intelekt nie są w stanie dać odpowiedzi na pytanie o sens życia i śmierci. Jedynie rozpamiętywanie pozwala odczuć to, co jest ponad umysłem i ponad ego. A tam właśnie istnieje się odpowiedź na pytanie o sens istnienia.

Czym więc jest kontemplacja?

To umiejętność przekraczania świadomością egoistycznego punktu widzenia, doświadczenie wyjścia nad umysł i indywidualną, ograniczoną w czasie osobowość. Medytacja jest doświadczeniem transpersonalnym. Wielu ludzi doświadcza jej przypadkowo kilka razy w życiu. Na spacerze brzegiem morza o zachodzie słońca, w czasie słuchania wspaniałej muzyki albo wykładu mistrza duchowego, podczas miłosnego zjednoczenia z partnerem lub partnerką itp. Niekiedy w takich momentach mamy poczucie zjednoczenia z całą rzeczywistością, czujemy, że jesteśmy cząstką kosmosu wypełnionego sensem istnienia. Wszystkie problemy okazują się wtedy mało ważne. Czujemy się szczęśliwi. To jest właśnie medytacja.

Jednak większość z nas rozumie medytację jako pewien sposób zachowania. Bardzo często jest to siedzenie na podłodze w pozycji skrzyżnej i z zamkniętymi oczami i skupianie się na jakimś tajemniczym słowie, mantrze albo oddechu. Niektórzy sądzą, że medytacja jest praktyką religijną i stosowaną w religiach Wschodu oraz w tajemniczych i niebezpiecznych sektach.

Techniki medytacyjne i medytacja nie jest tym samym. Techniki tworzą odpowiednie warunki, w których medytacja może się zdarzyć, ale nie są jej przyczyną. Myjąc okna w swoim mieszkaniu, sprawiamy, że wpada do niego więcej światła słonecznego. Jednak mycie okien nie jest przyczyną promieniowania słonecznego. Techniki medytacyjne są właśnie takim myciem okna, okna naszego umysłu.

Przez całe wieki, od tysięcy lat, techniki medytacyjne były częścią religii i stosowano je w szkołach filozoficznych, np. w neoplatonizmie (Plotyn), w jodze klasycznej (Patanjali) czy w buddyzmie (Bodhidarma). W Europie stosowano je również w chrześcijańskich zakonach. W Europie terminem ?medytacja” określało się rozmyślanie na jakiś temat. W kulturze masowej XX wieku wyraz ten zmienił znaczenie i słowo ?medytacja” oznacza praktykę wyciszania umysłu. To znaczenie pochodzi głównie ze Wschodu. Zostało spopularyzowane w latach sześćdziesiątych w hippisowskich ruchach kontrkulturowych, które bardzo wyraźnie

Leave a Reply