Dzieciństwo Chopina

Chopin przyszedł na świat 1 marca 1810 (tej daty używał sam Chopin i jego rodzina) lub 22 lutego 1810 (wg metryki chrztu z kościoła w Brochowie) w posiadłości hrabiego Fryderyka Skarbka w Żelazowej Woli na Mazowszu. Ojcem był Mikołaj Chopin Francuz z pochodzenia, matka Justyna Krzyżanowska. Na chrzcie nadano mu imiona Fryderyk Franciszek, na cześć chrzestnego i dziadka ? François. Chrzestnymi byli Franciszek Grembecki i Anna Skarbkówna ? hrabianka z Żelazowej Woli, jednak Chopinowie jako chrzestnych traktowali młodego hrabiego Fryderyka Skarbka i jego młodszą siostrę Annę Emilię. Z czwórki dzieci Fryderyk był drugi. …Continue reading

Nauka szczęścia – Ewa Nowińska

Gdy w życiu nic nam nie wychodzi i nic się nie układa, bardzo często zaczynamy porównywać się do innych ludzi i zazdrościć im ich szczęścia. Być może żyją w lepszym świecie, mają lepszą pracę, lepsze auta, lepszego partnera. My zawsze mamy gorzej! W naszej głowie rodzi się myśl, że szczęście zależne jest od innych ludzi, którzy je wspierają lub sabotują, oraz od sprzyjających okoliczności. O ludziach, którym się powodzi, mówimy, że są ?w czepku urodzeni?. Tymi myślami i porównaniami unieszczęśliwiamy sami siebie, ponieważ skupiamy się na tym, czego nie posiadamy!

Faktem jest, że szczęście nie jest czymś, co jest nam dane. Nie ma jednej recepty na szczęście. Jedni marzą o dużych pieniądzach, inni o lepszym partnerze. Osoby, które wygrywają duże pieniądze, bardzo często tak źle nimi zarządzają, że w kilka lat zamieniają się w bankrutów i nieszczęśników. Zdarza się także, że dopiero gdy rezygnujemy ze związku z kimś, dostrzegamy zalety tej osoby i jej prawdziwą wartość.

Szczęśliwa osoba to nie ta, która ma określone okoliczności, lecz raczej ta, która ma określone podejście – Hugh Downs

Wszyscy chcemy być szczęśliwi, często do końca nie znając znaczenia tego słowa wytrychu, za którym może się kryć tak wiele. Przyznam, że z dystansem podchodzę do takich książek, gdyż ciągle sama szukam swojej definicji szczęścia i często, czytając takie poradniki, mam wrażenie, że ktoś mnie, delikatnie mówiąc, kłamie. Z tą książką jest inaczej. Zapewne wynika to z faktu, że autorka jest coachem.


Nie stara się nikomu „wcisnąć” gotowych recept i nie przypisuje sobie wyłączności na wiedzę, jak to upragnione szczęście osiągnąć. Wręcz odwrotnie. Próbuje udowodnić, że osiągnięcie szczęścia, czymkolwiek by ono nie było, to owoc ciągłej i ciężkiej pracy nad swoją psychiką. Stojąc z boku, cichym i wyważonym głosem podpowiada nam, na co zwrócić uwagę w swoim życiu oraz jak pokierować naszym myśleniem, codziennym ?byciem?, by żyło się nam pełniej, lżej i w zgodzie z samym sobą.

Dobra wiadomość jest taka, że szczęście jest czymś, czego można się nauczyć!

Droga do szczęścia nie jest łatwa i krótka. Wręcz przeciwnie. Jednak szczęście, z czego ludzie nie zdają sobie sprawy, jak każdą inną umiejętność można rozwijać, ćwiczyć, po prostu szczęścia można się nauczyć?

W tej publikacji nie chcę nikogo do niczego namawiać, mówić, że to jedyna i słuszna droga. Jestem coachem, a podstawowa zasada coachingu mówi, że każdy człowiek zna najlepsze dla siebie rozwiązania, czasem tylko nie potrafi ich dostrzec i potrzebuje, by ktoś pomógł mu w tej drodze. Dlatego dobry coach nigdy nie będzie radził, będzie jedynie towarzyszem w drodze, będzie dodawał otuchy i wspierał, dostarczając najlepszych narzędzi.

Czasem jednak nie znamy odpowiednich mechanizmów, nie mamy wyrobionych nawyków szczęścia, nie znamy wielu metod, które mogłyby nam pomóc w drodze do naszego celu. To, jacy jesteśmy obecnie, jest sumą wielu czynników: rodziny, środowiska, kultury. Podróżując i żyjąc w innej kulturze, jeszcze bardziej doświadczamy ogromnego wpływu naszego środowiska na to, jacy jesteśmy, jak traktujemy siebie samych i naszych bliskich. Z tego właśnie względu zdecydowałam się na tę publikację ? by dostarczyć sposobów ułatwiających nam naszą drogę ku szczęściu, ku lepszej wersji nas samych.

Można potraktować ją jako osobisty coaching, dzięki któremu zmienisz spojrzenie na wiele spraw i stwierdzisz czym jest dla Ciebie prawdziwe szczęście.

W tej książce wykorzystuję teorie psychologów, badaczy szczęścia, a także terapeutów z wieloletnim doświadczeniem. Przedstawię metody, które zostały sprawdzone, a także metody fachowców w dziedzinie rozwoju kompetencji interpersonalnych”.

Ewa Nowińska jest absolwentką psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ze specjalizacją z psychologii organizacji i zarządzania. Od niedawna mieszka w Barcelonie, gdzie zdobyła umiejętności jako profesjonalny coach, a także jako praktyk programowania neurolingwistycznego (NLP). Ma doświadczenie w pracy z zakresu zasobów ludzkich; jako wolontariuszka, pracując z dziećmi, a także przygotowując projekt psychologiczno-edukacyjny dla Ekwadoru. Obecnie prowadzi sesje coachingowe i warsztaty, pisze blogi, a ostatnio zajmuje się tematyką mediacji międzykulturowych.

Będąc świadomą ilości istniejących publikacji na temat szczęścia, autorka sięgnęła do prac psychologów badających to zagadnienie. Dzięki „Nauce szczęścia” poznasz sprawdzone i naukowo potwierdzone sposoby na to, jak być bardziej szczęśliwym, a także zapoznasz się z technikami wykorzystywanymi w coachingu europejskim.

Podstawową tezą, do której próbuje nas przekonać Ewa Nowińska w swojej książce „Nauka szczęścia”, jest przekonanie, że zadowolenie z życia nie jest w pełni zależne od czynników zewnętrznych i że radości życia (i cieszenia się życiem) można się nauczyć. To credo brzmi co najmniej znajomo, tak więc nowatorstwo tej książki nie leży bynajmniej w odkrywaniu na nowo starych prawd. To, co czyni książkę wyjątkową, to fakt, że traktując w holistyczny sposób człowieka, dostarcza czytelnikowi jak najpełniejszy zbiór zaleceń co do znalezienia własnej drogi.

Osoba, która sięgnie po tę publikację, odnajdzie w niej zbiór ćwiczeń praktycznych i wskazówek, które odnoszą się nie tylko do strefy intelektualnej (jak zaplanować własne szczęście), emocjonalnej (jak planować i wpływać na własne emocje), ale i duchowej (ćwiczenia z zakresu medytacji) oraz fizycznej (zalecenia dotyczące uprawiania sportu). Dla tych, którzy będą zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu jednej lub kilku wyżej wymienionych sfer, autorka przygotowała bogatą bibliografię, która obfituje nie tylko w pozycje w języku polskim, ale również angielskim, hiszpańskim, a nawet katalońskim.


Jedną z podstawowych wartości autorki jest pomoc, dlatego dzieląc się swoimi doświadczeniami, pragnie pomóc czytelnikowi odnaleźć swoją drogę do szczęścia, także dzięki tym sprawdzonym metodom. Zgadza się z założeniami coachingu i NLP, że każdy jest specjalistą w dziedzinie swojego życia, czasem tylko potrzebuje odpowiedniego bodźca, by móc znaleźć najodpowiedniejsze dla siebie rozwiązanie i właśnie tym dla Ciebie będzie książka „Nauka szczęścia” – zachętą i wsparciem w drodze ku szczęściu.

Boimy się wprowadzać zmiany, myśląc, że przyniosą one złe rezultaty. Nawet jeśli nie jest zbyt dobrze, to przyzwyczailiśmy się do tego na tyle, żeby nie chcieć tego zmienić. Czym tak naprawdę są zmiany?

Pobierz ebooka

Podstawowe wierzenia Huny.

Praktyki i wierzenia Huny są bardzo stare. Znane były od bardzo dawna w Indiach i w Egipcie. Dzięki kapłanom ? kahunom przetrwał długie stulecia.
Ostatni kapłani całkowicie wtajemniczeni w naukę Huny ? wyjęci spod prawa przez kolejnych władców, zdominowani przez misjonarzy ? zmarli pod koniec dziewiętnastego wieku.

Wśród członków młodego pokolenia nie znaleziono kandydatów gotowych poddać się długotrwałym przygotowaniom do stanu kapłańskiego najwyższego stopnia, tym bardziej że sztukę uzdrawiania musieli praktykować w ukryciu.
Wiedzę swoją zawsze utrzymywali w tajemnicy, a kiedy odszedł ostatni wielki kahuna, wówczas to Huna została stracona dla świata. Na szczęście, odkrycie faktu, iż istniała kiedyś taka tajemna wiedza o nadzwyczajnej wartości, doprowadziło do podjęcia badań nad poznaniem owej ?Tajemnicy? i nad jej odnowieniem.

Podjęli się tego zadania trzej ludzie. W 1936 roku autor niniejszej pracy opublikował książkę, w której częściowo opisał badany system. W tej chwili system ten rozumiany jest całkiem dobrze.

Huna uważa człowieka za istotę złożoną z tego, co we współczesnej psychologii i okultyzmie można by nazwać trzema Ja lub duszami: z podświadomości, czyli niższego Ja, ze świadomości, czyli średniego Ja, i z nadświadomości, czyli Wyższego Ja. Te trzy jaźnie są odrębne, indywidualne, lecz współpracują ze sobą, tworząc istotę człowieka.

Każde z trzech Ja ma swoje ciało ?astralne?, czyli ?duplikat?. Podczas życia ziemskiego owe niewidzialne ciała albo przenikają ciało fizyczne, albo ? jak w przypadku Wyższego Ja i jego subtelnego ciała ? mogą przebywać w pewnej odległości od struktury fizycznej, lecz są z nią połączone ?srebrzystym sznurem? z niewidocznej substancji.

Każda jaźń znajduje się na innym szczeblu ewolucji; najbardziej rozwinięte jest Wyższe Ja. Każde Ja ma swoisty sposób myślenia i własne umiejętności. Każde inaczej wykorzystuje siłę życiową, która wytworzona zostaje w ciele fizycznym przez niższe Ja i przeznaczona jest do użytku wszystkich trzech jaźni.

Trzy duchy mieszkają w swoich niewidzialnych ciałach także po śmierci człowieka. Huna nadaje im nazwę ?ciał widmowych?, przynajmniej od czasu pierwszych dynastii starożytnego Egiptu.

Ciało widmowe (w języku hawajskim: kino aka) najlepiej można opisać jako zbudowane z tego, co w parapsychologii zwykliśmy nazywać ektoplazmą. Ma ona dwie wyjątkowe cechy. Po pierwsze, może się wyciągać w niewidoczną, cieniutką, nieskończenie długą nitkę. Po drugie, może przewodzić strumień siły życiowej, podobnie jak drut przewodzi prąd elektryczny. Na fali siły życiowej może przenosić kształty myślowe zawierające wrażenia zmysłowe i mentalne.

Huna używa symboli w odniesieniu niemal do wszystkich elementów, które wymienialiśmy jako część jej ogólnej wiedzy. Nici widmowe symbolizuje sieć pajęcza. Niższe Ja porównywane jest do pająka siedzącego w centralnym punkcie sieci niteczek, które rozchodzą się we wszystkich kierunkach i łączą go z każdą rzeczą, jakiej kiedykolwiek dotknął. Każde dotknięcie spowodowało, że nić przykleiła się do przedmiotu czy osoby i połączyła je z symbolicznym pająkiem (niższym Ja).
Opisanie tego mechanizmu w tak kilku słowach nie ułatwia jego zrozumienia, lecz może przykład jego funkcjonowania uczyni rzecz bardziej przejrzystą.
Operatora, dokonującego odczytu psychometrycznego drugiej osoby, można porównać do osoby posługującej się wytresowanym pająkiem. Tym pająkiem jest oczywiście jego niższe Ja. Ma ono zdolność projekcji na zewnątrz pewnej części swej świadomości wzdłuż każdej widmowej nici, której istnienie odkryje, i potrafi natychmiast przedostać się na jej odległy koniec. Przy odczycie można posłużyć się podpisem.

Do wszystkich podpisów wykonanych atramentem przytwierdzona jest widmowa nić, która przykleiła się do nich podczas składania podpisu. Ponieważ takie nici są niezwykle trwałe, każdy operator, który spojrzy na podpis z intencją dokonania psychometrycznego odczytu właściciela autografu, ma możność nawiązania kontaktu z tym człowiekiem.

Niższe Ja operatora rzutuje po łączącej nici część swojej świadomości i siły życiowej, odnajduje właściciela podpisu, bada go, po czym cofa się tą samą drogą i przynosi do ciała operatora potrzebne informacje.
Uzyskana informacja przekazywana jest oczekującemu na nią średniemu Ja za pomocą wahadełka, podziałki i wykresu biometru.

Niższe Ja ? i tylko ono ? potrafi snuć widmowe nici lub podążać po tych, które zostały wytworzone przez innych i przyklejone do podpisów. Dlatego też, spośród wszystkich trzech Ja, tylko ono umie wysyłać i otrzymywać wiadomości telepatyczne. (Takie wiadomości składają się z kształtów myślowych, przesyłanych po widmowych niciach tam i z powrotem między kontaktującymi się ze sobą osobami).

Inne niż w Hunie wyjaśnienia, dotyczące działania mechanizmu psychometrii, mają niewielką wartość. Badania parapsychiczne, prowadzone w ciągu ostatniego stulecia, potwierdziły prawdziwość psychometrii i takich zjawisk, jak czytanie w cudzych myślach, telepatia, zdolności postrzegania pozazmysłowego, aportacja i materializacja. Ale mimo że nie ma uzasadnionych wątpliwości co do rzeczywistego występowania tego rodzaju zjawisk, nie pojawiło się dotąd żadne inne, równie możliwe do przyjęcia wytłumaczenie, jak i dlaczego one zachodzą.

Podano co prawda dwa próbne wyjaśnienia; ale żadne z nich nie jest zadowalające. Teoria pierwsza głosi, że to duchy osób zmarłych wykonują całą pracę odczytu psychometrycznego. Wynikałoby stąd, że operator pełni tylko funkcję medium i jego głównym zadaniem jest przywołanie duchów, a kiedy już nadejdą ? ma im wskazać przedmiot, którego powinny użyć do nawiązania kontaktu z osobą badaną. Następnie duchy w jakiś tajemniczy sposób miałyby się dowiedzieć, gdzie przebywa poszukiwany człowiek, zbadać go i drogą psychiczną przekazać wyniki badań operatorowi. Psychometrzy na ogół odrzucają taką procedurę. Podobnie opisywano mechanizm telepatii, ale tu wyjaśnienia były jeszcze bardziej mętne.

Druga, bardziej popularna teoria opiera się na idei, że przedmiot, wręczony operatorowi do ?psychometryzacji?, wchłonął w siebie ?promieniowanie? właściwe osobie badanej. Mówiono, że owe promienie tworzą ?wzór? identyczny z otoczką okalającą człowieka. Muszą posiadać właściwości osławionej hinduskiej ?akaszy?, na której zapisane są wszystkie wydarzenia z życia człowieka, a także wygląd i charakter.

Nawet jeśli zaakceptujemy te niejasności, to nadal trudno jest dowieść, że istnieje siła, która, promieniując, tworzy ten szczególny wzór, i że nasyca ona każdy przedmiot dotknięty przez badanego. Co więcej, powszechnie wiadomo, że wszelka tego typu energia gwałtownie słabnie, gdy ze źródła promieniowania rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach. Ten fakt sprawia, że teoria promieniowania nie ma zastosowania do takich zjawisk jak telepatia, ponieważ wieści telepatyczne są równie silne, gdy nadchodzą z innego kontynentu, jak i z drugiego pokoju.

Teoria Huny dotycząca niewidocznych nici z ektoplazmy jest o wiele prostsza. Zastępuje ona skomplikowaną teorię promieniowania, a nawet wyjaśnia, w jaki sposób duchy podążają po stałych niciach, by nawiązać kontakt zarówno z ludźmi żyjącymi, jak i zmarłymi.
Lepkie ciało widmowe niższego Ja przykleja koniec nici do każdego dotkniętego czy zobaczonego przedmiotu lub usłyszanej informacji. Można po niej podążać w dowolnej chwili, bez względu na odległość, by odszukać osobę lub przedmiot, do których kiedyś nić została przytwierdzona.

Posuwanie się po takiej nici można porównać do kierowania się jakimś zapachem i podążania za nim. Lecz o ile teoria tropu nie wystarcza do wyjaśnienia znanych faktów, o tyle teoria nici widmowej może temu sprostać. W przypadkach, gdy psy i koty z powodzeniem tropiły swoich ukochanych panów przez wiele tygodni, na przestrzeni tysięcy mil, trudno przyjąć teorię, że kierowały się węchem. Zapachy słabną zbyt szybko, by służyć takiemu celowi. Natomiast widmowe nici z ektoplazmy, łączące zwierzę i jego pana, są trwałe. Dzięki nim zwierzę ma możliwość nawiązywania kontaktu tak jak w psychometrii i odszukania miejsca pobytu swego pana (lub przynajmniej kierunku jego podróży).
Tyle o teorii Huny. Więcej szczegółów można znaleźć we wcześniejszych książkach poświęconych tej starodawnej wiedzy.

Efekt Motyla – Kamil Cebulski

Młody Polak, który zarobił milion złotych zdradza czytelnikom szczegóły swojego sukcesu.

Prezentowana książka została napisana przez jednego z najmłodszych polskich milionerów ? Kamila Cebulskiego.

Kamil Cebulski zajął 7 miejsce w rankingu ?Najbogatsze polskie młode gwiazdy?. Ranking opublikowało WPROST 20 lipca 2008 roku (numer 29).

Kamil Cebulski uplasował się obok takich gwiazd, jak Robert Kubica (kierowca F1), Maciej Lampe (były koszykarz NBA), Agnieszka Radwańska (tenisistka), Marta Domachowska (tenisistka) czy też Maciej Popowicz (twórca serwisu społecznościowego nasza-klasa.pl).

„Kiedyś obejrzałem film pt: Efekt Motyla, do tej pory jest to dla mnie jeden z najciekawszych filmów i kiedy mówię o tym znajomym to dziwnie się na mnie patrzą. Po jakimś czasie dostałem ofertę ebooka pod tym samym tytułem. Nie musiałem czytać żadnych recenzji aby go nabyć, wiedziałem że będzie to super pozycja. W momencie kiedy miałem ją na ekranie swojego komputera połknąłem ją od razu w całości, dopiero na drugi dzień przeczytałem ją zupełnie na spokojnie. Książka rewelacja, daje do myślenia nie tylko nad życiem zawodowym, ale i w moim odczuciu przede wszystkim nad życiem prywatnym, które moim zdaniem musi być ułożone aby spokojnie zarabiać pieniądze.” – Daniel Szczęsny, 33 lata, mieszkam w Irlandii, prowadzę działalność elektroinstalacyjną oraz sklep internetowy z oświetleniem.

Jak jedna decyzja może wpłynąć na całe Twoje życie i zdecydować o biedzie lub bogactwie?

?Nieważne jest to, co Ci proponują, tylko kto Ci to proponuje?.

Zapewne nieraz słyszałeś o takich osobach, jak Brian Tracy, Zig Ziglar, Robert Kiyosaki czy Anthony Robbins. Są to ludzie, których znają prawie wszyscy. Zajmują się tematyką motywacyjną, prowadzą szkolenia z rozwoju osobistego i osiągania sukcesu, wydają książki.

Jeśli czytałeś ich książki, pewnie nieraz się zastanawiałeś nad tym, czy oni faktycznie odnieśli taki sukces. Pewnie też nieraz przyszło Ci do głowy: ?Wszystko pięknie, ale oni opisują realia zachodnie, amerykańskie. W Polsce to nie zadziała?.

„Efekt Motyla” wprowadził mnie w lekki szok stwierdzeniem „nie szukaj pracy tylko pieniędzy”. Ten szok może wynika trochę z mojego wieku, mam 46 lat, oraz totalnie innej mentalności. Książkę polecam mojej rodzinie i znajomym. To powinna być obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy zamierzają prowadzić własny biznes, innym też nie zaszkodzi. Po lekturze zastanawiam się czy nie zaprosić Pana Cebulskiego na wykłady, a może szkolenia. ” – Dorota Szymczak, jestem architektem, zajmuję się projektowaniem architektoniczno-urbanistycznym w ramach prowadzenia własnej działalności.

Poznaj młodego człowieka, z niewielkiej miejscowości, który w wieku 21 lat przekroczył barierę 1 miliona złotych obrotu w swojej firmie internetowej…

…i chce się podzielić z Tobą swoimi niezwykle wartościowymi doświadczeniami oraz przemyśleniami.

Nazywam się Kamil Cebulski. Wraz z przyjacielem stworzyłem firmę ESC Poland (www.escpoland.pl), działającą na rynku internetowym. Firma ta jest właścicielem takich sklepów internetowych, jak: www.aragon.pl, www.mentis.pl, www.komputerowiec.pl, www.kokanie.pl, www.akara.pl oraz wielu innych.

Przesłanie, jakie zawarłem w mojej książce ?Efekt Motyla?, można streścić w jednym zdaniu: Zamiast narzekać, weź się do roboty i zacznij budować swoją fortunę. Zacznij to robić dzisiaj, teraz, dokładnie w tej chwili. Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, to: stać się dla siebie największym aktywem. Musisz więc zdobywać wiedzę oraz zwiększać inteligencję, abyś mógł tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Kiedy zmienisz już swój światopogląd, czeka Cię ciężka praca po 12, po 14, a niekiedy nawet i po 16 godzin dziennie. Przez ten czas zdobędziesz doświadczenie, pewność siebie i znajomości. Będziesz budował swoje aktywa. Cokolwiek by to było. Jakaś firma, inwestycje w nieruchomości czy rynek kapitałowy. Musisz samodzielnie zbudować dla siebie aktywa.

Kiedy uda Ci się to zrobić, ciężka praca będzie stanowić miłe wspomnienie. Nie będziesz musiał już ciężko pracować. Jedynie tyle, aby pielęgnować swoje aktywa, które będą ci dostarczać środków do życia, i zarządzać nimi. Jeżeli będziesz to umiejętnie robił, Twoje aktywa urosną, a Ty osiągniesz wolność finansową.

Mnie się to udało, dlaczego więc ma się nie udać Tobie?

Pobierz ebooka