Jak dożyć sędziwego wieku?

Życie ludzkie nieustannie się wydłuża. Nie jest to oczywiście normą dla nas wszystkich, gdyż długość życia zależy od bardzo wielu czynników. Do tych najistotniejszych należą: styl życia, uwarunkowania genetyczne, zachowania prozdrowotne. Nie są to wszystkie okoliczności, które mają wpływ na długość życia. Są jeszcze inne. Aby osiągnąć późną starość należy się troszczyć o zdrowie przez całe życie. Nieporozumieniem jest nagła zmiana, gdy nasze zdrowie zaczyna poważnie szwankować. Tylko dzięki naszym staraniom możemy dożyć starości i to w doskonałej kondycji. Continue reading

Jak dożyć 100 lat?

Nasza egzystencja ciągle się ulega wydłużeniu. Nie jest to oczywiście normą dla ogółu, ponieważ długość życia zależy od bardzo wielu rzeczy. Do tych najistotniejszych należą: styl życia, uwarunkowania genetyczne, zachowania prozdrowotne. Nie są to wszystkie czynniki, które mają wpływ na długość życia. Są jeszcze inne. Aby osiągnąć sędziwy wiek musimy się troszczyć o zdrowie cały czas. Nieporozumieniem jest nagła zmiana, gdy nasze zdrowie zaczyna poważnie szwankować. Tylko dzięki nam samym możliwe będzie dożyć starości i to w doskonałej kondycji.

Continue reading

Jak dożyć sędziwego wieku?

Nasza egzystencja ciągle się ulega wydłużeniu. Nie jest to bez wątpienia normą dla nas wszystkich, gdyż długość życia uwarunkowane jest od bardzo wielu rzeczy. Do tych najważniejszych należą: uwarunkowania genetyczne, styl życia, zachowania prozdrowotne. Nie są to wszystkie czynniki, które mają wpływ na długość życia. Jest ich bardzo dużo. Aby osiągnąć sędziwy wiek powinniśmy się troszczyć o zdrowie przez całe życie. Nieporozumieniem jest nagła zmiana, gdy stan naszego zdrowia zaczyna poważnie szwankować. Tylko dzięki nam samym możemy dożyć starości i to w dobrej kondycji.

Continue reading

Co robić by długo żyć?

Życie ludzkie nieustannie się ulega wydłużeniu. Nie jest to bez wątpienia normą dla nas wszystkich, ponieważ długość życia zależy od bardzo wielu czynników. Do tych najważniejszych należą: uwarunkowania genetyczne, styl życia, zachowania prozdrowotne. Nie są to wszystkie okoliczności, które mają wpływ na długość życia. Jest ich bardzo dużo. Aby osiągnąć sędziwy wiek należy się troszczyć o zdrowie przez całe życie. Nieporozumieniem jest nagła zmiana, gdy stan naszego zdrowia ulega pogorszeniu. Tylko dzięki naszym staraniom możemy dożyć starości i to w doskonałej kondycji.

Continue reading